بازدید مسئول اتحادیه استان از نمایشگاه های مدرسه انقلاب شهرستان رودسر

مسئول اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان گیلان از نمایشگاه های مدرسه انقلاب در مدارس شهرستان رودسر بازدید کرد. ادامه خبر

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان گیلان، محمد لطیفی "مسئول اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان گیلان"، با حضور در دبیرستان های دخترانه توحید، سپیده جم‌زاد و پسرانه شهید بهشتی رودسر از نمایشگاه مدرسه انقلاب این دبیرستان بازدید کرد.

دیدار با کادر مدرسه و گفتگوی صمیمی با اعضای انجمن های اسلامی از دیگر برنامه های لطیفی طی این بازدید بود.

گفتنی است معاون برادران و خواهران اتحادیه استان، در این بازدید وی را همراهی کردند.

تصاویر