بازدید مسئول اتحادیه استان از نمایشگاه مدرسه انقلاب دبیرستان غیرانتفاعی دخترانه یاران شهر رشت

مسئول اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان گیلان، با حضور در دبیرستان غیرانتفاعی دخترانه یاران شهر رشت، از نمایشگاه مدرسه انقلاب این دبیرستان بازدید کرد. ادامه خبر

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان گیلان، محمد لطیفی "مسئول اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان گیلان"، در روز شنبه 18 بهمن ماه با حضور در دبیرستان غیرانتفاعی دخترانه یاران شهر رشت، از نمایشگاه مدرسه انقلاب این دبیرستان بازدید کرد.

دیدار با کادر مدرسه و گفتگوی صمیمی با اعضای انجمن های اسلامی از دیگر برنامه های لطیفی طی این بازدید بود.

گفتنی است معاون برادران و خواهران اتحادیه استان و مدیرخواهران مرکز استان، در این بازدید وی را همراهی کردند.

تصاویر