مدارس سما پایه و اساس مناسبی جهت ورود جدی تر اتحادیه به مدارس غیر دولتی

مسئول اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان گیلان با رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان دیدار و گفتگو کرد. ادامه خبر

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان گیلان، محمد لطیفی در این دیدار گفت: دانشگاه آزاد اسلامی با رویکرد جدید و ظرفیت بالایی که دارد، می تواند در حوزه های زیرساختی و مشاوره ای کمک خوبی برای اتحادیه را فراهم کند.

مسئول اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان گیلان، با اشاره به تصمیم اتحادیه برای ورود جدی تر به مدارس غیردولتی، تصریح کرد: مدارس سما در سطح استان می توانند پایه و اساس مناسبی جهت ورود به مدارس غیر دولتی را فراهم گرداند.

وی، با اشاره به اینکه اتحادیه در حوزه زبده یابی و زبده پروری گام برمیدارد، خاطرنشان کرد: در این راستا آماده هستیم همکاری و تعاملات خود را با سایر نهادها و سازمان ها گسترش دهیم.

محمد دوستدار "رییس دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان" نیز در این نشست با اشاره به اینکه دانشگاه آزاد اسلامی و اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان هر دو مولود انقلاب هستن، گفت: همکاری این دو مولود مبارک انقلاب می تواند در تربیت نیروی تراز انقلاب موثر باشد.

وی با تاکید بر اینکه آماده انعقاد تفاهم نامه در جهت ورود اتحادیه به مدارس سما هستیم، افزود: در راستای حمایت از اتحادیه ذیل آن تفاهم نامه امکان اقدام خواهیم یافت.

تصاویر