شما یک پایگاه اسلام در مدرسه هستید

دبیرکل اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان: مسئول انجمن اسلامی باید اهل فکر، تامل و تدبر باشد. کسی که میخواهد سنگربان یک سنگر فکری و فرهنگی باشد، نباید در مسائل اخلاقی و دینی متزلزل باشد. ادامه خبر

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان گیلان، حسین تاریخی، در جمع مسئولین منتخب انجمن های اسلامی مدارس رشت با تاکید بر اینکه باید تاریخچه و اهداف تاسیس این تشکل مورد مطالعه قرار گیرد، افزود: یکی از وظایف مسئولین انجمن های اسلامی اشرافیت بر ویژگی های انجمن اسلامی و نحوه نقش آفرینی و شرح وظایف شان در این تشکل است.

دبیرکل اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان، با تاکید بر اینکه سرمایه عمر انسان، سرمایه عظیمی است، خاطرنشان کرد: باید از فرصت ها بهترین بهره را جست و نباید اجازه بدهید دیگران این زمان و عمرتان را بازیچه دست خود قرار دهند. باید خودتان برنامه ریزی داشته باشید.

وی با بیان اینکه، انجمن اسلامی تنها تشکلی است که از سمت رهبر انقلاب، نماینده دارد، تصریح کرد: این موضوع مسئولیت شما را سنگین تر می کند و باید بدانید که بهترین خط کش برای اینکه محاسبه کنیم در دایره مسئولیت انجمن اسلامی قرار داریم یا نه، نکات مطرح شده از سوی مقام معظم رهبری است.

تاریخی، با برشمردن ویژگی های انجمن اسلامی مورد اشاره رهبر انقلاب، گفت: برای اینکه فضای مدرسه را اسلامی کنید، باید خودتان را بسازید و متخلق به اخلاق اسلامی باشید.

دبیرکل اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان، ادامه داد: مسئول انجمن اسلامی باید اهل فکر، تامل و تدبر باشد. کسی که میخواهد سنگربان یک سنگر فکری و فرهنگی باشد، نباید در مسائل اخلاقی و دینی متزلزل باشد.

وی، اضافه کرد: شما نسبت به سایر دانش آموزان مسئولیت دارید و بعنوان افسر جنگ نرم باید خودتان را جدی گرفته و رهبری گروه همسالان را بر عهده بگیرید.

تاریخی، مسیر انجام فعالیت های تربیتی را بسیار سخت دانست و گفت: ممکن است در این مسیر مخالفت و مانع تراشی شود، مسخره کنند اما باید تلاش کنید و بدانید یک مسئولیت جدی و مهم به شما واگذار شده است. شما یک پایگاه اسلام در مدرسه هستید.

دبیرکل اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان در پایان عنوان کرد: مجموعه انجمن اسلامی افتخارش این است که به دانش آموزان خود می بالد، آنها را به رسمیت می شناسد و به عنوان شبکه پشتیبان وظیفه داریم تسهیل گر مسیر حرکت تان باشیم.