بازدید رؤسای ادارات کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان تبلیغات اسلامی رودسر از نمایشگاه مدرسه انقلاب

رؤسای ادارات کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان تبلیغات اسلامی شهرستان رودسر با حضور در دبیرستان توحید این شهرستان از نمایشگاه مدرسه انقلاب بازدید کردند. ادامه خبر

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان گیلان، رؤسای ادارات کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان تبلیغات اسلامی شهرستان رودسر با حضور در دبیرستان توحید این شهرستان از نمایشگاه مدرسه انقلاب دایر در این مدارس بازدید کردند.