بازدید مسئول اتحادیه استان از نمایشگاه مدرسه های انقلاب شهرستان صومعه سرا

مسئول اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان گیلان، طی سفر یک روزه به شهرستان صومعه سرا، از مدارس انقلاب دایر در این شهرستان بازدید کرد. ادامه خبر

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان گیلان، محمد لطیفی "مسئول اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان گیلان" به همراه معاونین برادر و خواهر استان، در روز دوشنبه 21 بهمن ماه، طی سفر یک روزه به شهرستان صومعه سرا، از مدارس انقلاب دایر در این شهرستان بازدید کرد.

مسئول اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان گیلان، طی این سفر یک روزه از مدارس انقلاب دبیرستان دخترانه نرجس و هنرستان پسرانه شهید عباس پور بازدید کرد.

گفتنی است امام جمعه، رئیس و معاون پرورشی آموزش و پرورش شهرستان نیز طی بازدید از نمایشگاه های مدرسه انقلاب این شهرستان حضور داشت.

تصاویر