بازدید مسئول اتحادیه استان از نمایشگاه مدرسه انقلاب شهرستان های رودسر و لنگرود

مسئول اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان گیلان، طی سفر یک روزه به شهرستان های رودسر و لنگرود، از مدارس انقلاب دایر در این شهرستان ها بازدید کرد. ادامه خبر

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان گیلان، محمد لطیفی "مسئول اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان گیلان" به همراه معاونین برادر و خواهر استان، در روز یکشنبه 20 بهمن ماه، طی سفر یک روزه به شهرستان های رودسر و لنگرود، از مدارس انقلاب دایر در این شهرستان ها بازدید کرد.

مسئول اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان گیلان، طی این سفر یک روزه از مدارس انقلاب دبیرستان های شهید رضازاده، توحید و شهید بهشتی رودسر و شهید رجائی و شاهد دختران لنگرود بازدید کرد.

گفتنی است امام جمعه شهرستان رودسر نیز طی بازدید از نمایشگاه های مدرسه انقلاب این شهرستان حضور داشت.

تصاویر