بازدید مسئول اتحادیه استان از نمایشگاه مدرسه انقلاب دبیرستان آیت الله بهجت(رض) شهر رشت

مسئول اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان گیلان، با حضور در دبیرستان شاهد آیت الله بهجت(رض) شهر رشت، از نمایشگاه مدرسه انقلاب دایر در این مدرسه بازدید کرد. ادامه خبر

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان گیلان، محمد لطیفی "مسئول اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان گیلان"، در روز شنبه 19 بهمن ماه با حضور در دبیرستان شاهد آیت الله بهجت(رض) شهر رشت، از نمایشگاه مدرسه انقلاب دایر در این مدرسه بازدید کرد.

دیدار با کادر مدرسه و گفتگوی صمیمی با اعضای انجمن های اسلامی از دیگر برنامه های لطیفی طی این بازدید بود.

گفتنی است مسئول اتحادیه شهرستان و سرپرست خواهران مرکز استان، در این بازدید وی را همراهی کردند.

تصاویر