بازدید معاون برادران اتحادیه استان از نمایشگاه مدرسه انقلاب دبیرستان امام علی(ع) آستارا

معاون برادران اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان گیلان، با حضور در دبیرستان امام علی(ع) شهرستان آستارا، از نمایشگاه مدرسه انقلاب دایر در این مدرسه بازدید کرد. ادامه خبر

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان گیلان، مرتضی هاشمی نسب "معاون برادران اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان گیلان"، در روز پنجشنبه 17 بهمن ماه با حضور در دبیرستان امام علی(ع) شهرستان آستارا، از نمایشگاه مدرسه انقلاب دایر در این مدرسه بازدید کرد.

تصاویر