برپایی ایستگاه صلواتی به همت هیئت انصارالمهدی(عج) شهر رودسر

ایستگاه پذیرایی صلواتی به همت هیئت انصارالمهدی(عج) قرارگاه خواهران اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان شهر رودسر برپا شد. ادامه خبر

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان گیلان، توزیع پوستر تصویر سردار شهید سلیمانی، اجرای پویش "صف به صف قاسم ها، پی خونخواهی تو" از دیگر اقدامات قرارگاه خواهران اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان شهر رودسر بود.

تصاویر