تبیین جشنواره مدرسه انقلاب برای مدیران مدارس رودسر

نشست تبیین نحوه اجرای جشنواره مدرسه انقلاب با حضور تعدادی از مدیران مدارس رودسر در دفتر رئیس آموزش و پرورش این شهرستان برگزار شد. ادامه خبر

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان گیلان، نشست تبیین نحوه اجرای جشنواره مدرسه انقلاب با حضور تعدادی از مدیران مدارس رودسر در دفتر رئیس آموزش و پرورش این شهرستان برگزار شد.

تشریح شیوه نامه و سرفصل های برگزاری نمایشگاه، همفکری جهت اجرای بهتر این طرح در مدارس، تأکید بر حمایت آموزش و پرورش شهرستان و همکاری مدیران و معاونین پرورشی مدارس از محورهای گفتگو در این نشست بود.

تصاویر