تجدید عهد کادر ستادی اتحادیه استان با شهدای گلگون کفن

جمعی از کادر ستادی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان گیلان، در اولین روز کاری سرپرستی جدید این مجموعه، با شهدای گرانقدر تجدید عهد کردند. ادامه خبر

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان گیلان، همزمان با سالروز شهادت روحانی مبارز میرزاکوچک خان جنگلی و در اولین روز کاری سرپرستی جدید اتحادیه استان، جمعی از کادر ستادی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان گیلان، با حضور در گلزار شهدای رشت و مزار میرزاکوچک خان جنگلی برای خدمت جهادی در سنگر فکری و فرهنگی اتحادیه با شهدا میثاق بستند.

برنامه ریزی و اقدام جهادی، اجرای صحیح و متعهدانه وظایف و تقویت اخوت ایمانی از جمله مواردی بود که مورد تأکید این افراد قرار گرفت.

تصاویر