نشست معاون خواهران استان با مربیان داوطلب فعالیت در اتحادیه

نشست معاون خواهران اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان گیلان، با مربیان داوطلب فعالیت در این مجموعه برگزار شد. ادامه خبر

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان گیلان، نشست آموزشی معاون خواهران اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان گیلان، با مربیان داوطلب فعالیت در مدارس مقطع متوسطه دوره اول در روز پنجشنبه 23 اسفندماه برگزار شد.

تبیین اهداف و فعالیت های محوری اتحادیه و تشریح وظایف مربیان از محورهای این نشست بود.

نحوه فرآیند عضویابی در سطح مدارس مقطع متوسطه دوره  اول از دیگر محورهای این نشست بود.