جلسه هفتگی قرارگاه شهری آستانه اشرفیه برگزار شد

جلسه هفتگی قرارگاه شهری آستانه اشرفیه با حضور مسئولین انجمن اسلامی مدارس این شهرستان برگزار شد. ادامه خبر

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان گیلان، جلسه هفتگی قرارگاه شهری آستانه اشرفیه با حضور مسئولین انجمن اسلامی مدارس این شهرستان در روز پنجشنبه مورخ 4 بهمن ماه 97 برگزار شد.

در این جلسه افراد درخصوص شیوه نامه برگزاری مدرسه انقلاب و نحوه اجرا آن به بحث و تبادل نظر پرداختند.