امضای تفاهم نامه فی مابین اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان و جمعیت هلال احمر استان گیلان

در نشست مسئول اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان با مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان با هدف افزایش همکاری های مشترک و اجرای برنامه های دوجانبه، تفاهم نامه فی مابین به امضا رسید. ادامه خبر

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان گیلان، این تفاهم نامه با هدف افزایش همکاری های مشترک و اجرای برنامه های دوجانبه در راستای ایجاد تعامل، هماهنگی و هم افزایی هر چه بیشتر و ارتباط مناسب و بهره گیری از ظرفیت ها و توان دو مجموعه به امضاء مدیران دو مجموعه رسید.

افزایش سطح آگاهی عمومی دانش آموزان در راستای افزایش تاب آوری جامعه در هنگام بروز حوادث و سوانح، ترویج و اشاعه فرهنگ نوعدوستی، نیکوکاری، خدمات انسان دوستان و حمایت از آسیب پذیرترین افراد و آسیب دیدگان ناشی از حوادث و سوانح، بسترسازی مناسب اعضای دو تشکل برای تفاهم و تعامل بیشتر و افزایش همدلی بین تشکل ها و اجرای منویات رهبر فرزانه انقلاب در راستای کسب مهارت توسط دانش آموزان از محورهای این تفاهم نامه می باشد.

برگزاری طرح ملی دادرس و اجرای طرح همدلی تشکل های دانش آموزی، برگزاری جلسات اندیشه دینی برای اعضای دانش آموزی دو مجموعه، بهره مندی طرفین از محصولات علمی و فرهنگی یکدیگر و همکاری و تعامل در برگزاری مراسم مذهبی و تقویت هیئت های دانش آموزی دو مجموعه از دیگر محورهای این تفاهم نامه می باشد.

تصاویر