نشست معاون برادران اتحادیه استان با رئیس آموزش و پرورش بخش لشت نشاء

معاون فرهنگی تربیتی برادران اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان گیلان با حضور در دفتر رئیس آموزش و پرورش بخش لشت نشاء، با وی دیدار و گفتگو کرد. ادامه خبر

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان گیلان، معاون فرهنگی تربیتی برادران اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان گیلان به همراه مسئول اتحادیه شهرستان رشت در روز سه شنبه 18 دیماه 97، با حضور در دفتر رئیس آموزش و پرورش بخش لشت نشاء، با وی دیدار و گفتگو کرد.

ارتقاء فعالیت های اتحادیه به ویژه اجرای جشنواره مدرسه انقلاب و رسانش در مدارس این بخش از محورهای این گفتگو بود.

تصاویر