همکاری مشترک اتحادیه استان گیلان و بانک قرض الحسنه رسالت استان

نشست گسترش همکاری مشترک اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان گیلان و بانک قرض الحسنه رسالت استان برگزار شد. ادامه خبر

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان گیلان، نشست گسترش همکاری مشترک اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان گیلان و بانک قرض الحسنه رسالت استان در روز یکشنبه مورخ 16 دیماه 97 در دفتر مدیرعامل بانک قرض الحسنه رسالت استان برگزار شد.

 همکاری در راستای ترویج فرهنگ قرض الحسنه و  تشکیل کانون قرض الحسنه در اتحادیه استان از محورهای این گفتگو بود.

تصاویر