جلسه قرارگاه ظهور با موضوع انسانشناسی برگزار شد

به گزارش قرارگاه ظهور شهرستان رودسر، جلسه ای روز چهارشنبه مورخه 9/6/1391 با حضور اعضای هیئت مرکزی انجمنهای اسلامی و مسئولین انجمنها در آموزشگاه شهید چمران رودسر با ذکر کلامی از زیارتنامه ابا عبدالله الحسین(ع) آغاز گردید و مباحث مطرح شده درمجموعه طرح بحث قرارگاههای تابستانی به همراه سی دی مربوط به طرح بحث قرارگاه ادامه داشت.

همچنین این جلسه با موضوع انسان شناسی به پایان رسید.