دیدار مسئولین، مربیان و دانش آموزان قرارگاه های نمونه استان با معاون سیاسی امنیتی استاندار گیلان

دانش آموزان عضو اتحاديه، سنگرداران علمي و مديران حوزه علم، هنر و فناوري هاي نوين هستند.


به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان گیلان 'غلامعلي رضواني' عصر روز يكشنبه در جمع اعضاي اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانش آموزان استان گيلان بیان داشت : انعكاس مسائل و مشكلات دانش آموزان توسط اعضاي اتحاديه هاي انجمن هاي اسلامي، نقش مهمي در اثرگذاري برنامه هاي فرهنگي دارد.
وي مؤثر بودن برنامه هاي فرهنگي را نيازمند تعيين اولويت هاي فرهنگي و اجتماعي با توجه به منابع موجود دانست.
معاون سياسي و امنيتي استاندار گيلان با اشاره به اهميت فعاليت اعضاي اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانش آموزي اظهار داشت: جوانان و نوجوانان فعال در اين اتحاديه ها ، به دليل پذيرش مسووليت هاي مختلف در آينده به انسان ها و مديران موفقي تبديل مي شوند.
وي از فعاليت در اتحاديه هاي انجمن هاي اسلامي به عنوان فرصتي ارزشمند ياد كرد و گفت: دانش آموزان با قدر دانستن از فرصت به دست آمده بايد با بصيرت، ارزش ها و مقدسات نظام جمهوري اسلامي را حفظ كنند.
به گفته رضواني: دانش آموزان خود ساخته و متدين براي حفظ ارزش هاي اسلامي در برابر موضع گيري ها ايستادگي مي كنند.
وي پيشرفت علمي را يكي ديگر از اهداف فعاليت اتحاديه هاي انجمن هاي اسلامي دانش آموزان عنوان و اضافه كرد: دانش آموزان عضو اين اتحاديه، سنگرداران علمي و مديران حوزه علم، هنر و فناوري هاي نوين هستند.
مسوول اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانش آموزان گيلان نيز در ادامه اين مراسم، حضور نماينده مقام معظم رهبري در اين اتحاديه را از مهمترين ويژگي هاي آن دانست.
'اسماعيل جانعلي پور' افزود: نگاه مثبت و ويژه آموزش و پرورش به اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانش آموزان از ديگر ويژگي هاي مثبت اين اتحاديه مي باشد.
وي با اشاره به فعاليت هاي اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانش آموزان گيلان خاطرنشان ساخت: توسعه نرم افزاري و توجه به نقاط مغفول سند راهبردي آموزش و پرورش از فعاليت هاي مهم اين اتحاديه است.
به گفته مسوول اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانش آموزان گيلان: اين اتحاديه با ذات انقلابي خود در دوران پس از انقلاب اسلامي؛ همواره به وظيفه پيام رساني خود براي حفظ ارزش هاي اسلامي عمل كرده است.
اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانش آموزان گيلان 500 انجمن و بيش از يك هزار و 500 عضو دارد.