گزارش تصویری اولین یادواره شهدای دانش آموز بخش خشکبیجار

اولین یادواره شهدای دانش آموز بخش خشکبیجار به همت اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان و با مشارکت نهادها و دستگاه های فرهنگی برگزار شد.

تصاویر