پایان ماه روضه شده، غم گرفته ام...

بوی فراق می دهد این گریه های من * ماتم گرفته شال سیاه عزای من

شرمنده ام که از غم زینب نمرده ام * آقا ببخش در گذر از این خطای من

با زعفران شهر خراسان نمی شود؟ * رنگی دهی امام زمان بر حنای من؟

از بس که پای طشت طلا گریه کرده ام * چیزی نمانده مثل شما از صدای من

با نوحه های این دهه ی آخر صفر * شب ها چقدر سینه زدی پا به پای من

ای خوش حساب مزد مرا زودتر بده * بعد از دو ماه چه شد کربلای من؟

سر زنده ام به عشق حسن، خضر گریه ام * این چشم خیس، چشمه ی آب بقای من

من غصه ی بهشت خدا را نمی خورم * جایی گرفته حضرت زهرا برای من

شاعر:وحید قاسمی