حضور حماسی و پرشور اعضای انجمن های اسلامی دانش آموزان در سراسر شهرستان های استان

اعضای انجمن های اسلامی دانش آموزان شهرستان های استان همراه با سایر اقشار مردم با حضور حماسی و پرشور خود در راهپیمایی 13 ابان، این روز را گرامی داشتند.

تصاویر