اولین جلسه قرارگاهی مسئولین مدارس پسرانه رشت در سال تحصیلی جدید برگزار شد.

اولین جلسه قرارگاهی مسئولین انجمن های اسلامی مدارس پسرانه رشت در سال تحصیلی جدید برگزار شد. ادامه خبر

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان گیلان، اولین جلسه قرارگاهی جمعی از مسئولین انجمن های اسلامی مدارس شهر رشت با حضور مسئول اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان این شهرستان در روز پنجشنبه ۱۲ مهر برگزار گردید.

در این جلسه پیرامون وظایف مسئول انجمن اسلامی مدارس، تشریح برنامه های پیش رو اعم از طرح انسجام بحث و گفتگو  شد.