نشست مسئول اتحادیه شهرستان ماسال با مربی و سرگروه های این شهرستان

جلسه مشترک مسئول اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان شهرستان ماسال با مربی و سرگروه های قرارگاه دخترانه این شهرستان برگزار شد. ادامه خبر

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان گیلان، ارائه گزارشی از فعالیت های صورت گرفته در حوزه خواهران و میزان پیشرفت اجرای طرح انسجام از محورهای این جلسه بود.

بحث و تبادل نظر درخصوص مکان برگزاری قرارگاه های دانش آموزی و برنامه های پیش رو اتحادیه از دیگر محورهای این جلسه بود.