نشست توجیهی مربیان و سرگروه های جدید خواهران اتحادیه استان برگزار شد

نشست توجیهی مربیان و سرگروه های جدید با معاون خواهران اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان گیلان، برگزار شد. ادامه خبر

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان گیلان، این نشست با هدف آشنایی بیشتر افراد با نحوه ارتباط گیری با مدارس، اجرای طرح انسجام و فعال سازی انجمن اسلامی مدارس برگزار شد.

در این نشست که مدیر خواهران مرکز استان و مربیان قرارگاه های دانش آموزی دخترانه شهرستان های صومعه سرا و شفت نیز حضور داشتند، حاضرین به تبادل تجربیات پرداختند.

همچنین در نشستی دیگر که با حضور مسئول بخش خشکبیجار برگزار شد، در خصوص معرفی و به کارگیری مربیان جدید قرارگاه دخترانه این بخش بحث و تبادل نظر شد.

در این نشست که معاون پرورشی مدرسه سمیه خشکبیجار نیز حضور داشت، به چگونگی فعالیت های مربیان در خصوص فعال سازی انجمن اسلامی مدارس و بکارگیری دانش آموزان برای انجام مأموریت های اتحادیه پرداخته شد.

تصاویر