اجرای طرح عضویابی هدفمند مدارس دخترانه فومن

طرح عضویابی هدفمند مدارس دخترانه فومن در روز سه شنبه مورخ 25 اردیبهشت 97 در سالن اجتماعات اداره آموزش و پرورش این شهرستان برگزار شد. ادامه خبر

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان گیلان، طرح عضویابی هدفمند با هدف انتخاب مسئول انجمن اسلامی مدارس دخترانه فومن با حضور معاون فرهنگی تربیتی خواهران اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان گیلان برگزار شد.

در راستای اجرای این طرح، ضمن تشریح اهداف و فعالیت های اتحادیه، از داوطلبین تصدی مسئولیت انجمن اسلامی مدارس دخترانه فومن مصاحبه بعمل آمد.

تصاویر