برگزاری اردوی یکروزه ویژه اعضای انجمن اسلامی دبیرستان عبدالوهاب فومن

اردوی یکروزه ویژه اعضای انجمن اسلامی دبیرستان عبدالوهاب فومن در روز پنجشنبه 20 اردیبهشت 97 به منطقه باستانی قلعه رودخان برگزار شد. ادامه خبر

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان گیلان، اعضای انجمن اسلامی دبیرستان عبدالوهاب فومن همراه با مسئول اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان این شهرستان، در قالب اردویی یکروزه از منطقه باستانی قلعه رودخان بازدید کردند.

این اردو به منظور ایجاد نشاط و تقویت روحیه برای آمادگی بیشتر جهت شرکت در امتحانات نهایی سال تحصیلی، برگزار شد.

تصاویر