اردوی اعضای انجمن اسلامی دبیرستان صنایع پوشش رشت به مقصد قلعه رودخان

اردوی یکروزه اعضای انجمن اسلامی دبیرستان صنایع پوشش رشت در روز سه شنبه 18 اردیبهشت 97، به مقصد منطقه باستانی قلعه رودخان فومن برگزار شد. ادامه خبر

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان گیلان، در آستانه فرارسیدن امتحانات دانش آموزان، جمعی از اعضای انجمن اسلامی دبیرستان صنایع پوشش رشت به اردوی یکروزه به مقصد قلعه رودخان فومن اعزام شدند.

این اردو به منظور ایجاد نشاط و تقویت روحیه برای آمادگی بیشتر جهت شرکت در امتحانات، برگزار شد.

تصاویر