بازدید معاونت و مدیر مرکز استان خواهران از مدارس خمام

معاونت فرهنگی تربیتی و مدیر مرکز استان خواهران اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان باحضور در مدارس تحت پوشش انجمن اسلامی بخش خمام شهرستان رشت، با اعضای هیئت های مرکزی انجمن اسلامی این مدارس دیدار و گفتگو کردند.  ادامه خبر

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان گیلان، معاونت فرهنگی تربیتی و مدیر مرکز خواهران استان، با حضور در دبیرستان های کوثر، مهرک فرجی، امین پور و هنرستان های رسالت و الزهرا(س)، با اعضای هیئت های مرکزی انجمن های اسلامی این مدارس دیدار کردند.

در این دیدارها مسئولین انجمن اسلامی گزارشی از اهم فعالیت های صورت گرفته در سال تحصیلی 97-96 در سطح مدارس ارائه کردند.

تبیین شیوه نامه عضویابی سال تحصیلی جدید، تصمیم گیری درخصوص انتخاب مسئولین انجمن اسلامی سال تحصیلی آتی از دیگر محورهای این دیدارها بود.