انجمن های اسلامی بزرگترین شبکه از لحاظ اثربخشی است.

معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش در هشتمین همایش راه روشن گفت: اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان به عنوان بزرگترین شبکه دانش آموزی از لحاظ اثر بخشی و یکی از مهمترین شبکه دانش آموزی در نظام تعلیم و تربیت است که نقش مهمی را در این بیتن ایفا می کند. ادامه خبر

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دفتر مرکزی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان، معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش در هشتمین نشست راه روشن و در جمع مسئولین اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان گفت: در آستانه مبعث پر شکوه پیامبر نور و رحمت هستیم و باید از این اسوه نور و رحمت را الگوی راه خود در مسیر تعلیم و تربیت قرار دهیم. از عامل های موفقیت پیامبر اکرم (ص) می توان به ویژگی های شخصیتی و فردی ایشان اشاره کرد. همچنین روش ها و مدل های ایشان در مسیر دستیابی و پیاده سازی اهداف تربیتی بسیار خاص است و همه ما باید در مسیر تعلیم و تربیت ایشان را الگوی رفتاری قرار دهیم.

وی با اشاره به نقش اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان در اثرگذاری و تأثیر بخشی در دانش آموزان گفت: اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان به عنوان بزرگترین شبکه دانش آموزی از لحاظ اثر بخشی و یکی از مهمترین شبکه  دانش آموزی در نظام تعلیم و تربیت است که نقش مهمی را در این بین ایفا می کند.

دکتر کاظمی خاطرنشان کرد: این تشکیلات بک تشکیلات دانش آموز نهاد است و این بسیار حائز اهمیت است یعنی اغلب فعالیت ها و برنامه ریزی ها توسط دانش آموزان انجام می شود.

وی گفت: اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان تنها نهادی است که مستقیماً زیر نظر مقام معظم رهبری اداره می شود و این موهبتی است که نصیب اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان شده است و چشم امید مقام معظم رهبری به این تشکل بیش از سایز تشکل ها است.

معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش گفت: دانش آموزان انجمن های اسلامی با نشاط، شجاع، ولایتمدار، تکلیف پذیر هستند و با اخلاص برنامه ها و فعالیت های خود را دنبال می کنند.

دکتر کاظمی خاطرنشان کرد: توسعه کمی و کیفی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان بسیار مهم است و دامنه اثر بخشی اتحادیه نیاز به توسعه کمی دارد. حتی به نظر می رسد اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان می تواند در دوره ابتدایی و پایه ششم و هفتم ورود پیدا کند و در این راستا اثر بخش و تأثیر گذار باشد.

وی با اشاره به دو نقش مهم در فعالیت های تربیتی گفت: خودسازی و دگر سازی دو مأموریت مهمی است که باید مدنظر همه قرار گیرد زیرا تا برنامه ای برای خود نداشته باشیم، نمی توانیم دیگران را در مسیر تعلیم و تربیت قرار دهیم.

معاون پرورشی فرهنگی وزیر آموزش و پرورش گفت: روحیه بسیار خوب، با نشاط و انقلابی دانش آموزان انجمن های اسلامی باید به سایر تشکل ها و دانش آموزان انتتقال یابد و اتحادیه باید با مدرسه محوری و اجرای برنامه ها و فعالیت های خود در مدرسه این ارزش ها را در مدارس احیا کنند. اگر برنامه ها را در کف مدارس انجام دهند شعاع اثرگذاری بیشتری خواهند داشت.