الگویی برای همه بشر

درس شجاعت، درس فداکاری، درس زهد در دنیا، درس معرفت‌آموزی و معرفت را انتقال دادن به اذهان مخاطبین و دیگران، در مقام معلّم دانشور بشر قرار گرفتن، درس های فاطمه‌ی زهرا (سلام‌‌الله‌علیها) است به همه‌ی بشر.

(رهبر فرزانه انقلاب - 29 بهمن 96)