بازدید عضو شورای شهر رشت و معاون اداره کل کتابخانه های عمومی استان گیلان از نمایشگاه مدرسه انقلاب

عضو شورای اسلامی شهر رشت و معاون اداره کل کتابخانه های عمومی استان گیلان، در روز چهارشنبه 25 بهمن ماه 96، با حضور در دبیرستان توحید رشت از نمایشگاه مدرسه انقلاب دایر در این دبیرستان بازدید کردند. ادامه خبر

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان گیلان، فاطمه شیرزاد "عضو شورای اسلامی شهر رشت" و زهرا بدن آرا "معاون اداره کل کتابخانه های عمومی استان گیلان" از نمایشگاه مدرسه انقلاب دایر در دبیرستان توحید رشت بازدید کردند.

نمایشگاه مدرسه انقلاب به همت اعضای انجمن های اسلامی مدارس و با همکاری اعضای سایر تشکل های دانش آموزی در سه محور دیروز ما، امروز ما و فردای ما برپا گردیده است.

تصاویر