بازدید مسئول اتحادیه استان از نمایشگاه های مدرسه انقلاب مدارس رشت

مسئول اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان گیلان در روز دوشنبه 23 بهمن ماه 96 از تعدادی نمایشگاه های دانش آموزی مدرسه انقلاب مدارس رشت بازدید کرد. ادامه خبر

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان گیلان، یاسر تقوی "مسئول اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان گیلان" با حضور در مدارس پسرانه صنایع پوشش و دخترانه انقلاب اسلامی، کوثر و هفده شهریور از نمایشگاه مدرسه انقلاب دایر در این مدارس بازدید کرد.

گفت و گوی صمیمی با کادر و اعضای انجمن اسلامی مدرسه از دیگر برنامه های ایشان طی این بازدیدها بود.

نمایشگاه مدرسه انقلاب با سه محور دیروز ما، امروز ما و فردای ما در 39 مدرسه تحت پوشش انجمن اسلامی استان در حال برگزاری است.

تصاویر