بازدید مسئول اتحادیه استان از نمایشگاه مدرسه انقلاب دبیرستان یاران

مسئول اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان گیلان با حضور در دبیرستان یاران، از نمایشگاه مدرسه انقلاب دایر در این دبیرستان بازدید کرد. ادامه مطلب

یاسر تقوی "مسئول اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان گیلان" به همراه معاون فرهنگی تربیتی خواهران اتحادیه استان در روز شنبه 21 بهمن ماه 96، با حضور در دبیرستان یاران، از نمایشگاه مدرسه انقلاب دایر در این دبیرستان بازدید کرد.

در این نمایشگاه که با محوریت جهان، بدون ترور برپا گردیده است، دانش آموزان در غرفه های مجزا به بررسی انواع تروریسم ها از قبیل تروریسم نیابتی، تروریسم اقتصادی، تروریسم زیستی، تروریسم کشاورزی، تروریسم سایبری می پردازند.