۲۰ بهمن «انقلاب اسلامی-وحدت ملی ، عزت امت اسلامی و حکومت جهانی حضرت مهدی (عج)»

انتظار فرج، انتظار قدرت اسلام است و ما باید کوشش کنیم تا قدرت اسلام در عالم تحقق پیدا کند و مقدمات ظهور ان شاءالله تهیه بشود. امام خمینی(ره) ادامه مطلب

بی تردید تحقق اتحاد ملی و انسجام اسلامی نیازمند شناسایی مبانی و پایه های وحدت و انسجام و تلاش در راه تقویت و تحکیم این مبانی و پایه هاست. اگرچه اصل اعتقاد به یگانگی خداوند و نبوت پیامبر خاتم حضرت محمدبن عبدالله(ص) می تواند زمینه ساز اتحاد ملت ایران با نژادها، رنگ ها و قومیت های مختلف آن و انسجام جهان اسلام با ملیت ها و مذاهب گوناگون آن گردد، اما به نظر می رسد افزون بر این عامل زمینه ساز موضوع دیگری نیز وجود دارد که می تواند بر وحدت و انسجام امت اسلامی و اتحاد آن ها در برابر دشمن واحد بیفزاید و آن چیزی نیست جز اعتقاد به ظهور امام مهدی(ع) به عنوان منجی موعود و آخرین بازمانده از اهل بیت پیامبر خاتم(ص).

با عنایت به این موضوع که همه مذاهب اسلامی بر اصل ظهور امام مهدی(ع) و حاکمیت قسط و عدل در سراسر جهان به وسیلة آن حضرت اتفاق نظر دارند، می توان آرمان تحقق جامعه عدل مهدوی و حاکمیت جهانی اسلام در آخرالزمان را به عنوان محوری برای اتحاد و اتفاق مسلمانان مطرح ساخت.

جهان اسلام برای رسیدن به وحدت، انسجام و یکپارچگی در برابر جهان کفر، بیش از هر چیز دیگر، نیازمند بازیافتن هویت خود و باور به عزت و قدرت خود در سایة آموزه های اسلام است. تا زمانی که مسلمانان خود را در برابر جهان استکبار خوار و ذلیل احساس می کنند، هیچ گاه در پی وحدت و انسجام اسلامی که آن ها را تبدیل به قطبی قدرتمند در برابر ابرقدرت های موجود می سازد، برنمی آیند و مستکبران عالم نیز از همین احساس خواری و زبونی بهترین استفاده را برای ایجاد اختلاف و دودستگی در جهان اسلام می کنند؛ بنابراین برای ایجاد وحدت و انسجام مورد نظر باید در درجة اول مسلمانان را متوجه قدرت و عظمت خود در جهان ساخت و آن ها را برای رسیدن به جایگاهی که در خور آن هستند مهیا نمود، و این تنها با تکیه بر اندیشه مهدویت که در واقع بشارت دهنده عزت و شوکت مسلمانان در جهان است، امکان پذیر می باشد.

از همین رو بود که امام خمینی(ره) با ژرف اندیشی تمام از احیای فرهنگ مهدویت و انتظار به عنوان یکی از ارکان مهم احیای هویت اسلامی و وسیله ای برای تحقق دوباره قدرت و شوکت گذشته مسلمانان در جهان، یاد می کرد و می فرمود: انتظار فرج، انتظار قدرت اسلام است و ما باید کوشش کنیم تا قدرت اسلام در عالم تحقق پیدا کند و مقدمات ظهور ان شاءالله تهیه بشود.

اگر جهان اسلام بخواهد باور مهدویت را تبدیل به عاملی برای وحدت و انسجام خود کند، باید در قدم اول با جریان های انحرافی و اندیشه های خرافی که همواره در پیرامون این باور ناب اسلامی وجود داشته مقابله کند، و موعودباوری را از هرگونه شائبه جعل و تحریف پیراسته سازد، تا دشمنان نتوانند هر از چند گاه با تحریک عده ای جاهل و فرصت طلب جوامع اسلامی را با چالش هایی در این زمینه روبرو سازند.

امروزه همه قرائن و شواهد حاکی از این است که استکبار جهانی با محوریت آمریکا، انگلیس و اسرائیل با شناخت کامل از موعودباوری اسلامی و تحلیلی جامع از ظرفیت ها و توانمندی های این اندیشه و هم چنان اطلاعی دقیق از چگونگی تحقق ظهور منجی موعود مسلمانان، همه توان سیاسی، فرهنگی و نظامی خود را برای مقابله با واقعه مبارک ظهور گرد آورده و منطقه حساس خاورمیانه را که منطقه ظهور آن منجی موعود است، آماج حملات نظامی خود قرار داده است تا به گمان باطل خود مانع تحقق وعده الهی شود.

قطعاً اگر جهان اسلامی به این باور دست یابد که استکبار جهانی امام مهدی(ع) را خطری برای حیات و بقای خود می داند و تلاش دارد که به هر نحو ممکن با آن حضرت مقابله کند، بر وحدت و انسجام خود بر حول محور مهدویت خواهد افزود و تلاش خواهد کرد که با همراهی و همدلی بیشتر توطئه حساب شده غربیان برای مقابله با تفکر مهدوی را خنثی سازد.

با امید به آن که در چه در داخل کشور و چه در کل جهان اسلام شاهد وحدت و همدلی هرچه بیشتر مسلمانان با تکیه بر اندیشه ناب مهدویت و با هدف تحقق حکومت جهانی امام مهدی(ع) باشیم.