برگزاری جلسه شورای معاونین اتحادیه استان با حضور معاون برادران اتحادیه کشور

جلسه شورای معاونین اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان گیلان، با حضور مسعود زین العابدین، معاون فرهنگی تربیتی برادران اتحادیه کشور برگزار شد. ادامه خبر

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان گیلان، در این نشست افراد ضمن بیان انتظارات حوزه مورد مسئولیت خود، درخصوص برنامه های محوری به بحث و تبادل نظر پرداختند.

مسعود زین العابدین، معاون فرهنگی تربیتی برادران اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان نیز در این جلسه با اشاره به درخشش های اتحادیه استان در سطح ملی، از زحمات همکاران اتحادیه استان تقدیر و تشکر کرد.

تبیین برخی از اهداف اقدامات اتحادیه و پاسخ به سؤالات افراد توسط معاون فرهنگی تربیتی برادران اتحادیه کشور از دیگر بخش های این جلسه بود.