ضیافت افطاری توسط هیئت انصارالمهدی(عج) شهرستان شفت

 

 

*تصاویر*