برگزاری جلسه اعضای انجمن اسلامی دبیرستان صنایع پوشش رشت

جلسه اعضای انجمن اسلامی دبیرستان صنایع پوشش رشت با حضور مسئول اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان شهرستان رشت در نمازخانه این مدرسه برگزار شد.ادامه خبر
به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان گیلان، این جلسه با محور آماده سازی فضای مدرسه جهت برگزاری نمایشگاه مدرسه انقلاب  برگزار شد.
در این جلسه با بررسی شیوه نامه برگزاری نمایشگاه مدرسه انقلاب، درخصوص فراهم آوری مقدمات اجرای این طرح بحث و تبادل نظر شد.