گزارش تصویری برپایی ایستگاه صلواتی در دبیرستان جامعه یاوری (2) شهرستان فومن

ایستگاه پذیرایی صلواتی در دبیرستان جامعه یاوری (2) شهرستان فومن به همت انجمن اسلامی این دبیرستان در آستانه اربعین حسینی برپا گردید.

تصاویر