فعالیت های روز راهپیمایی 13 آبان اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان خشکبیجار

اعضای اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان خشکبیجار ضمن حضور همراه با سایر آحاد مردم در راهپیمایی 13 آبان، برنامه های متنوعی را اجرا کردند.ادامه خبر
به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان گیلان، برپایی غرفه فروش کتاب تاریخ مستطاب آمریکا، برگزاری پویش دانش آموزی استکبارستیزی و داوطلب تدریس خصوصی جغرافیا به ترامپ هستم از اقدامات این روز بود.

تصاویر