برگزاری کارگاه آموزشی "فن بیان و کلاس داری" ویژه مربیان و سرگروه های رشت

کارگاه آموزشی "فن بیان و کلاس داری" ویژه مربیان و سرگروه های قرارگاه های دانش آموزی خواهران شهر رشت در روز شنبه اول مهرماه در ساختمان شهید نوروزی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان برگزار شد. ادامه خبر

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان گیلان، این کارگاه با هدف آشنایی مربیان و سرگروه های قرارگاه های دانش آموزی با نحوه ارتباط مؤثر با دانش آموزان و مدیریت خیمه های معرفت و قرارگاه ها با حضور طاهره پور توفیق در رشت برگزار شد.