نشست هم اندیشی مربیان قرارگاه های متوسطه دوره اول مدارس دخترانه شهرستان رشت برگزار شد.

نشست هم اندیشی مربیان قرارگاه های متوسطه دوره اول مدارس دخترانه شهرستان رشت در روز سه شنبه 28 شهریورماه در ساختمان اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان این شهرستان برگزار شد. ادامه خبر

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان گیلان، در ابتدای جلسه معاونت فرهنگی تربیتی خواهران اتحادیه استان، با تبیین طرح نحل (نگین پنجم طرح یاقوت)، درخصوص الزامات اجرایی طرح نکاتی را بیان کرد.

بحث و تبادل نظر درخصوص چگونگی اجرای طرح مذکور و همچنین نحوه حضور مبلغان و برگزاری هیئت های دانش آموزی در مدارس هدف از دیگر محورهای این نشست بود.