نشست آموزشی اجرای طرح انسجام در بخش سنگر

نشست آموزشی اجرای طرح انسجام با حضور معاون فرهنگی تربیتی خواهران اتحادیه استان در بخش سنگر برگزار شد. ادامه خبر

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان گیلان، نشست آموزشی اجرای طرح انسجام ویژه اعضای هیئت مرکزی انجمن اسلامی دانش آموزان با حضور معاون فرهنگی تربیتی خواهران اتحادیه استان در بخش سنگر برگزار شد.

در این نشست ضمن تبیین برنامه های اتحادیه در قالب طرح انسجام، درخصوص اجرای اقدامات ابتکاری و متناسب با فضای مدارس و همچنین تقارن دهه اول محرم، هفته دفاع مقدس و بازگشایی مدارس تأکید گردید.