اجرای مرحله تکمیلی طرح عضویابی هدفمند انجمن اسلامی مدارس متوسطه دوره دوم ناحیه یک رشت

مرحله تکمیلی طرح عضویابی هدفمند انجمن اسلامی مدارس متوسطه دوره دوم ناحیه یک رشت در روزهای دوشنبه 26 تیر ماه و سه شنبه 27 تیرماه در ساختمان شهید نوروزی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان این شهرستان برگزار شد.ادامه خبر
به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان گیلان، آزمون مصاحبه مکتوب  و شفاهی، جلسات توجیهی والدین و دانش آموزان بصورت مجزا، پخش کلیپ های آشنایی با اهداف و وظایف انجمن اسلامی از برنامه های این طرح بود.

تصاویر