حضور اعضای انجمن اسلامی قرارگاه خواهران آستارا در راهپیمایی روز قدس

اعضای انجمن اسلامی قرارگاه خواهران آستارا همراه با سایر اقشار این شهرستان با حضور در راهپیمایی روز قدس، ندای مبارزه با صهیونیسم سر دادند.

تصاویر