مسابقات رباتیک دوره شهید جورسرایی در متوسطه دوره اول شاهد شهید بیگلو برگزار گردید.

مسابقات رباتیک دوره شهید جورسرایی در متوسطه دوره اول شاهد شهید بیگلو رشت در روز پنجشنبه 14 اردیبهشت 96 برگزار گردید. ادامه خبر

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان گیلان،یکی از خدمات اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان در مدارس متوسطه دوره اول برگزاری دوره های رباتیک است که اولین دوره آن به نام شهید جورسرایی در هفت مدرسه متوسطه دوره اول در سال 96 در حال اجرا می باشد.

لازم به ذکر است اولین دوره مسابقه درون مدرسه ای ربات های فوتبالیست در مدرسه شاهد شهید بیگلو برگزار گردید.

تصاویر