کسب رتبه سوم کشوری جشنواره پرسش مهر توسط نوریه گیتی بین

"نوریه گیتی بین" از اعضای هیئت مرکزی انجمن اسلامی دبیرستان شاهد آیت الله بهجت توانست رتبه سوم پاسخ به پرسش مهر سال تحصیلی 96-95 در کشور را کسب نماید. ادامه مطلب

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان گیلان، پاسخ دانش آموز "نوریه گیتی بین" به پرسش مهر ریاست محترم جمهوری پیرامون نفی خشونت شعری بود که در زیر خواهد آمد:

از همان ابتدا خدا می گفت: خلق مخلوق دردسر دارد
این بشر با غرور هم انس است، خشم در ذهن او خطر دارد
خلقت دسته ی عصا با بیل، جدل و خشم مرگ با هابیل
زندگی در کنار عزرائیل، واژه ی خشم بال و پر دارد
گاهی از فرط خستگی گاهی... از سر فقر، روی خودخواهی
توی زندان میان آگاهی، خشم از حال ما خبر دارد
عده ای در غباری از غم ها خشم بر شانه های آدم ها
کوله باری پر از گناه سکوت که برای بشر ضرر دارد
از غم و رنج و درد می گفت و چای را داغ داغ می نوشید
جلوه ای از خشونتی دیگر انتقامی که چشم تر دارد
یک نفر با تلنگری ساده، می شود سخت و داعشی زاده
جنگلی را به باد خواهد داد آنکه در دست خود تبر دارد
واژه ای خارج از بیان و سخن که به دست من و تو کاری نیست
بی جهت می روم به سجده ولی... مطمئنم دعا اثر دارد