بازدید معاون خواهران اتحادیه گیلان از نمایشگاه مدرسه انقلاب دبیرستان صدیقه کبری(س) رشت

معاون فرهنگی تربیتی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان گیلان در روز چهارشنبه 20 بهمن با حضور در دبیرستان صدیقه کبری(س) رشت از نمایشگاه مدرسه انقلاب این دبیرستان بازدید کرد. ادامه خبر

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان گیلان، زهرا پورابراهیم نیا "معاون فرهنگی تربیتی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان گیلان"، از نمایشگاه مدرسه انقلاب دبیرستان توحید بازدید کرد.

شایان ذکر است نمایشگاه های دانش آموزی مدرسه انقلاب به همت اعضای انجمن اسلامی مدارس و با مشارکت سایر تشکل های دانش آموزی در سه محور دیور ما، امروز ما و فردای ما در مدارس منتخب سراسر استان دایر است.

تصاویر