*

جلسه عمومی قرارگاه اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان شهرستان رودسر با محوریت اهمیت حضور در مساجد در 9 مرداد 1391 در آموزشگاه شهید چمران برگزار شد.