پیام تبریک...

سرکار خانم سیده فاطمه جوادی

مسئول محترم انجمن اسلامی دبیرستان غیرانتفاعی کیمیا رشت

بدینوسیله انتخاب سرکارعالیه را بعنوان ورزشکار بسیجی نمونه استان در رشته تیراندازی تبریک عرض نموده و از درگاه ایزد منان توفیقات روزافزون شما را خواستاریم.

روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان گیلان